Alize Şekerim İpten Yapılan Hırka Resimli Anlatım

ÖRGÜ YÖNÜ Düz renkle 65 ilmek bafllan›r. 5 s›ra haraflo örülür. 6. s›ra: Düz renk ile 9 ilmek haraflo, batik ile 56 ilmek düz örülür. Di¤er s›rada 32 ilmek örüp, geri dönülür. 32 ilmek tamamlan›r ve s›ra tamamlan›r.Batikle 4 s›ra düz tamamlan›nca, düz renk ile 1 haraflo s›ras› örülür.(1 gidip, gelilnir.) 6. s›ra bafllang›c› gibi 4 kere daha böyle tekrar eder. 5. tekrarda kol ayr›m› yap›l›r: Bati¤e geçince, 15 ilmek düzden sonra, flifle 40 ilmek daha ilave edilir. 9 çizgi tamamlanarak, ilk kol tamamlan›r. 40 ilmek kesilir ve di¤er fliflte kalan ilmeklerle devam edilir. Arka için 11 çizgi tamamlan›r. 12. çizgiye bafllay›nca, di¤er kol yap›l›r. Ayn› flekilde 9 çizgi tamamlan›r ve 40 ilmek kesilir. 5 çizgiyle di¤er ön tamamlan›r. Düz renge geçip, 5 haraflo s›ras› yap›l›r. 2. s›rada dü¤me ili¤i aç›l›r: Yaka kenar›ndan 4 haraflo örüp, 1 ilik aç›l›r. 12 ilmekte bir, iste¤e göre say›da ilik aç›l›r. Yakaya düz renkle ilmek tak›p, 1 haraflo s›ras› tamamlan›r ve kesilir. EN‹NE fiAPKA: 75 ilmekle haraflo bafllan›r. 5- 6 s›ra sonra di¤er renkle düz örgüye geçilir. 6 s›rada bir haraflo yaparak 16-18 cm örgü boyu tamamlan›r ve tepeden büzülür.Z‹GZAG fiAPKA:75 ilmekle düz renk haraflo bafllan›r. 5-6 s›ra sonra, batik renge geçilir. 5 düz, 1 ilmek içinden artt›rma, 1 düz, 1 artt›rma,5 düz, 3 ilmek birden kesme olarak s›ra tamamlan›r. 6 s›rada bir düz renkle haraflo geçilir. 16-18 cm sonra tamamlan›r, tepeden büzülür. BOYUNA fiAPKA: 45 ilmekle bafllan›r. Düz renkle 5 ilmek haraflo, gerisi batikle düz örgü devam eder.Örgü boyunca 5 haraflo düz renk, 8 s›rada bir, 1 s›ra tamam› haraflo olarak çizgiler at›l›r. 30 cm sonra kesilir.Tepeden büzülür.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ