Kuran’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Azra

Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.

 

Aleyna

Kuran’da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.

 

Asel

Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.

 

Ahsen

Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

 

Aden

Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.

 

Asiye

Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.

 

Azze

Kuran’da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.

 

Atiye

Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.

 

Aliye

Duhan 31. , Hud 82. , Hicr 74.  surelerinde bulunan Aliye ismi yüca anlamındadır.

 

Alime

Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

 

Azer

Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

 

Aksa

Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.

 

Ahsa

Kuran’ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.

 

Asi

Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik baslı, baş kaldıran anlamındadır. Kuran’da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerinde bulunmaktadır.

 

Anife

Kuran’da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.

Beyza

Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.

 

Benan

Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.

 

Bükre

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.

 

Benna

Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.

 

Beyna

Zuhruf suresinin 32. Ayetinde yer alan Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.

 

Berka

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Rad 12. Ve Rum 24. Ayetlerde yer alır.

 

Berzah

Rahman suresinin 20. Ayetinde yer alan Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.

 

Bereket

Araf ve Hud surelerinde geçen Bereket, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.

Cennet

İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da farklı 62 ayette geçmektedir.

 

Duhan

Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.

 

Duha

Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

 

Dünya

Kuran’da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

Ecrin

Ecrin, Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.

 

Ebrar

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.

 

Esra

İsra Suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.

 

Elif

Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.

 

Ela

Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.

 

Eda

Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.

 

Esma

Kuran’da Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.

 

Emine

Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur’an’da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir.

 

Ezel

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.

 

Ecre

Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.

 

Emel

Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.

 

Evsa

Meryem suresinde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.

 

Evla

Daha iyi olmak anlamında olan Evsa, Nisa ve Meryem Suresinde geçmektedir.

 

Esved

Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır.

 

Efide

Kalp anlamına gelen Efide, Kur’an’da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.

 

Evsan

Put anlamına gelen Evsan, Kuran’da iki farklı surede geçmektedir.

 

Firdevs

Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.

 

Feriha

Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.

Hacer

Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.

 

Havva

Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.

 

Hüsna

Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.

 

Huda

Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.

 

Huri

Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.

 

Hasibe

Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.

 

Halide

Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.

 

Hayat

Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.

 

Hazen

Arapça hüzün keder anlamına gelen Hazen , Kur’an’da iki farklı surede geçmektedir.

 

Hamiye

Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.

 

Hamiyet

Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

 

İrem

Fecr Suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.

 

İkra

Oku anlamında olan İkra, Kur’an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.

Kevser

Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.

 

Kader

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.

 

Kadem

Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.

 

Karye

Küçük yerleşişm yeri anlamına gelen Karye, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

 

Kübra

Çok büyük anlamına gelmektedir.

Lina

Kur’an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.

 

Leyal

Leyal, Kur’an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır.

 

Lema

Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur’an’da iki farklı surede yer almaktadır.

Merve

Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kur’an’da Bakara suresinde yer almaktadır.

 

Meryem

Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur’an’da yer alan surenin ismidir.

 

Melek

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

 

Melike

Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.

 

Medine

Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.

 

Müberra

Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.

 

Maide

Kur’an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.

 

Mensure

Dağınık anlamında olan Mensure, Kur’an’da İnsan suresinde yer almaktadır.

 

Melike

Bakara suresinde yer alan Melike ismi, Hükümdar’ın eşi anlamındadır.

 

Mavera

Kur’an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek demektir.

 

Mukaddes

Kur’an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.

 

Münteha

Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.

 

Malike

Sahiplik anlamına gelmektedir.

 

Meşkure

Kur’an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

Nisa

Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur’an’da bir surenin ismidir.

 

Nur/ Nuran

Kur’an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.

 

Neşe

Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur’an’da 3 farklı surede geçmektedir.

 

Nadiye

Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur’an’da Alak Suresinde yer almaktadır.

 

Nüha

Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.

 

Reyhan

Vakia suresinde geçen Reyhan,  güzel koku anlamındadır.

 

Radife

İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur’an’da surenin içerisinde yer alır.

Serra

Kur’an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.

 

Sara

Prenses anlamına gelen Sara, Kur’an’da bir surede yer almaktadır.

 

Sema

Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır.

 

Saliha

Kur’an’da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

 

Sultan

Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

 

Sıdıka

Meryem Suresinde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.

 

Sera

Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur’an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.

 

Serap

Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.

 

Sündüs

İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur’an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.

 

Sacide

Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur’an’da Zümer suresinde yer almaktadır.

 

Selime

Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur’an’da bir ayette geçmektedir.

 

Sidre

Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur’an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.

 

Serap

Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur’an’da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir.

Şura

Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

 

Şüheda

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.

Tuğba

Cenette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.

 

Tuğyan

3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.

 

Tayyibe

Kur’an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

Ufuk

Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresinde geçmektedir.

Vildan

Kuran’da birçok ayette yer almaktadır.

Yüsra

Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur’an’da iki farklı ayette yer almaktadır.

 

Yezra

Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Zeliha/ Züleyha

Peri gibi güzel olmak anlamındadır.

 

Zülfa

Kur’an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.